สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13847' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16209,8992,12814,8041,19627,20338,22684,2899,14502,8491,19467,21728,13858,6936,18290,17496,21103,13848 Array ( [0] => 16209 [1] => 8992 [2] => 12814 [3] => 8041 [4] => 19627 [5] => 20338 [6] => 22684 [7] => 2899 [8] => 14502 [9] => 8491 [10] => 19467 [11] => 21728 [12] => 13858 [13] => 6936 [14] => 18290 [15] => 17496 [16] => 21103 [17] => 13848 )