สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13842' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24419,12310,8196,15534,4522,15244,10209,22084,6428,10959,13198,12334,21030,11157,11135,15182,22515,21453 Array ( [0] => 24419 [1] => 12310 [2] => 8196 [3] => 15534 [4] => 4522 [5] => 15244 [6] => 10209 [7] => 22084 [8] => 6428 [9] => 10959 [10] => 13198 [11] => 12334 [12] => 21030 [13] => 11157 [14] => 11135 [15] => 15182 [16] => 22515 [17] => 21453 )