มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13797' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13796,17159,13798,16655,10397,10088,13897,5898,11232,17410,20086,9924,11592,17244,13799,14276,12363,15848 Array ( [0] => 13796 [1] => 17159 [2] => 13798 [3] => 16655 [4] => 10397 [5] => 10088 [6] => 13897 [7] => 5898 [8] => 11232 [9] => 17410 [10] => 20086 [11] => 9924 [12] => 11592 [13] => 17244 [14] => 13799 [15] => 14276 [16] => 12363 [17] => 15848 )