สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13790' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12414,15296,14325,15563,22518,21901,12413,14333,20975,15309,18038,14329,22523,13633,15306,15633,19296,22528 Array ( [0] => 12414 [1] => 15296 [2] => 14325 [3] => 15563 [4] => 22518 [5] => 21901 [6] => 12413 [7] => 14333 [8] => 20975 [9] => 15309 [10] => 18038 [11] => 14329 [12] => 22523 [13] => 13633 [14] => 15306 [15] => 15633 [16] => 19296 [17] => 22528 )