สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13790' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14321,11724,15313,12421,15296,18318,20372,15563,18487,18320,14334,20977,14325,20609,19620,15311,15309,20362 Array ( [0] => 14321 [1] => 11724 [2] => 15313 [3] => 12421 [4] => 15296 [5] => 18318 [6] => 20372 [7] => 15563 [8] => 18487 [9] => 18320 [10] => 14334 [11] => 20977 [12] => 14325 [13] => 20609 [14] => 19620 [15] => 15311 [16] => 15309 [17] => 20362 )