พรีออเดอร์

1,250 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13767' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9564,11112,13457,9546,18181,20865,19690,11979,22030,15685,21937,14880,22343,17357,14866,9545,16330,22385 Array ( [0] => 9564 [1] => 11112 [2] => 13457 [3] => 9546 [4] => 18181 [5] => 20865 [6] => 19690 [7] => 11979 [8] => 22030 [9] => 15685 [10] => 21937 [11] => 14880 [12] => 22343 [13] => 17357 [14] => 14866 [15] => 9545 [16] => 16330 [17] => 22385 )