พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5047,12471,16084,5244,5504,11235,8390,9505,13175,6660,22052,18597,22913,8285,21201,5456,22050,702 Array ( [0] => 5047 [1] => 12471 [2] => 16084 [3] => 5244 [4] => 5504 [5] => 11235 [6] => 8390 [7] => 9505 [8] => 13175 [9] => 6660 [10] => 22052 [11] => 18597 [12] => 22913 [13] => 8285 [14] => 21201 [15] => 5456 [16] => 22050 [17] => 702 )