พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24638,24443,21878,9477,22631,10777,12605,21687,23630,10044,22108,2852,20784,20119,12978,6287,18962,19858 Array ( [0] => 24638 [1] => 24443 [2] => 21878 [3] => 9477 [4] => 22631 [5] => 10777 [6] => 12605 [7] => 21687 [8] => 23630 [9] => 10044 [10] => 22108 [11] => 2852 [12] => 20784 [13] => 20119 [14] => 12978 [15] => 6287 [16] => 18962 [17] => 19858 )