พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6803,12479,23087,6793,21927,4954,18194,9198,15834,13377,21973,22883,20310,12467,9929,2256,2379,12905 Array ( [0] => 6803 [1] => 12479 [2] => 23087 [3] => 6793 [4] => 21927 [5] => 4954 [6] => 18194 [7] => 9198 [8] => 15834 [9] => 13377 [10] => 21973 [11] => 22883 [12] => 20310 [13] => 12467 [14] => 9929 [15] => 2256 [16] => 2379 [17] => 12905 )