สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13664' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16946,21322,11978,17159,19899,21267,11749,20097,14286,23378,14287,15287,18150,15286,15288,20084,14305,16640 Array ( [0] => 16946 [1] => 21322 [2] => 11978 [3] => 17159 [4] => 19899 [5] => 21267 [6] => 11749 [7] => 20097 [8] => 14286 [9] => 23378 [10] => 14287 [11] => 15287 [12] => 18150 [13] => 15286 [14] => 15288 [15] => 20084 [16] => 14305 [17] => 16640 )