สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13663' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3302,18832,5413,12624,5894,18484,8808,12353,8803,17950,12357,17948,20322,8798,12606,4366,16870,4027 Array ( [0] => 3302 [1] => 18832 [2] => 5413 [3] => 12624 [4] => 5894 [5] => 18484 [6] => 8808 [7] => 12353 [8] => 8803 [9] => 17950 [10] => 12357 [11] => 17948 [12] => 20322 [13] => 8798 [14] => 12606 [15] => 4366 [16] => 16870 [17] => 4027 )