สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13662' and ( pcharacter='272' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11567,11566,12543,11563,11871,11812,12877,11870,13497,16013,11869,17072,17073,12537,11562,18271,12541,13498 Array ( [0] => 11567 [1] => 11566 [2] => 12543 [3] => 11563 [4] => 11871 [5] => 11812 [6] => 12877 [7] => 11870 [8] => 13497 [9] => 16013 [10] => 11869 [11] => 17072 [12] => 17073 [13] => 12537 [14] => 11562 [15] => 18271 [16] => 12541 [17] => 13498 )