สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13662' and ( pcharacter='272' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11563,12541,12542,11993,12538,13832,11566,18278,12543,12539,17073,13501,12536,13497,11564,12537,11867,17072 Array ( [0] => 11563 [1] => 12541 [2] => 12542 [3] => 11993 [4] => 12538 [5] => 13832 [6] => 11566 [7] => 18278 [8] => 12543 [9] => 12539 [10] => 17073 [11] => 13501 [12] => 12536 [13] => 13497 [14] => 11564 [15] => 12537 [16] => 11867 [17] => 17072 )