มีสินค้า

1,100 BAHT
1350 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13645' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1096,7543,3936,10004,8630,4676,4338,13644,1089,6101,10320,3931,4677,9224,19481,10344,3950,7915 Array ( [0] => 1096 [1] => 7543 [2] => 3936 [3] => 10004 [4] => 8630 [5] => 4676 [6] => 4338 [7] => 13644 [8] => 1089 [9] => 6101 [10] => 10320 [11] => 3931 [12] => 4677 [13] => 9224 [14] => 19481 [15] => 10344 [16] => 3950 [17] => 7915 )