สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10316,4238,4289,1712,5709,4295,18660,21208,6233,23455,20154,24342,24964,20156,20155,9271,9604 Array ( [0] => 10316 [1] => 4238 [2] => 4289 [3] => 1712 [4] => 5709 [5] => 4295 [6] => 18660 [7] => 21208 [8] => 6233 [9] => 23455 [10] => 20154 [11] => 24342 [12] => 24964 [13] => 20156 [14] => 20155 [15] => 9271 [16] => 9604 )