สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4289,9271,9604,20156,4295,10316,1712,5709,18660,4238,6233,20155,24342,20154,23455,21208 Array ( [0] => 4289 [1] => 9271 [2] => 9604 [3] => 20156 [4] => 4295 [5] => 10316 [6] => 1712 [7] => 5709 [8] => 18660 [9] => 4238 [10] => 6233 [11] => 20155 [12] => 24342 [13] => 20154 [14] => 23455 [15] => 21208 )