สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13636,1094,9227,7918,5050,5062,5531,1096,3935,9224,1098,7913,3930,4242,1099,23488,10728,8629 Array ( [0] => 13636 [1] => 1094 [2] => 9227 [3] => 7918 [4] => 5050 [5] => 5062 [6] => 5531 [7] => 1096 [8] => 3935 [9] => 9224 [10] => 1098 [11] => 7913 [12] => 3930 [13] => 4242 [14] => 1099 [15] => 23488 [16] => 10728 [17] => 8629 )