สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19481,3935,15582,3431,10320,13644,13636,13645,3952,11901,9227,3928,6154,8628,8711,3933,227,1093 Array ( [0] => 19481 [1] => 3935 [2] => 15582 [3] => 3431 [4] => 10320 [5] => 13644 [6] => 13636 [7] => 13645 [8] => 3952 [9] => 11901 [10] => 9227 [11] => 3928 [12] => 6154 [13] => 8628 [14] => 8711 [15] => 3933 [16] => 227 [17] => 1093 )