สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13639' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8142,19465,23031,10891,8139,8147,20068,13008,12232,9478,19304,6940,18657,15825,14352,13006,5810,8156 Array ( [0] => 8142 [1] => 19465 [2] => 23031 [3] => 10891 [4] => 8139 [5] => 8147 [6] => 20068 [7] => 13008 [8] => 12232 [9] => 9478 [10] => 19304 [11] => 6940 [12] => 18657 [13] => 15825 [14] => 14352 [15] => 13006 [16] => 5810 [17] => 8156 )