สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13639' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17684,18688,5825,18657,8147,14352,3127,11226,16300,8470,8140,7371,3131,8142,3135,13707,8146,12232 Array ( [0] => 17684 [1] => 18688 [2] => 5825 [3] => 18657 [4] => 8147 [5] => 14352 [6] => 3127 [7] => 11226 [8] => 16300 [9] => 8470 [10] => 8140 [11] => 7371 [12] => 3131 [13] => 8142 [14] => 3135 [15] => 13707 [16] => 8146 [17] => 12232 )