สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13638' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23394,17539,15577,13476,11233,19445,24379,17538,18366,13479,17537,13474,17536,15578 Array ( [0] => 23394 [1] => 17539 [2] => 15577 [3] => 13476 [4] => 11233 [5] => 19445 [6] => 24379 [7] => 17538 [8] => 18366 [9] => 13479 [10] => 17537 [11] => 13474 [12] => 17536 [13] => 15578 )