สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13636' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7915,5062,1098,3933,8629,19481,6100,11901,3931,3950,1093,10320,4338,1092,13641,10319,9227,7543 Array ( [0] => 7915 [1] => 5062 [2] => 1098 [3] => 3933 [4] => 8629 [5] => 19481 [6] => 6100 [7] => 11901 [8] => 3931 [9] => 3950 [10] => 1093 [11] => 10320 [12] => 4338 [13] => 1092 [14] => 13641 [15] => 10319 [16] => 9227 [17] => 7543 )