สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15154,15150,22314,18987,18364,11980,15151,15152,15153 Array ( [0] => 15154 [1] => 15150 [2] => 22314 [3] => 18987 [4] => 18364 [5] => 11980 [6] => 15151 [7] => 15152 [8] => 15153 )