สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13619' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7821,12362,16865,18837,18634,12103,18822,18476,2485,14981,14980,14982,7827,18838,15003,7870,15644,4749 Array ( [0] => 7821 [1] => 12362 [2] => 16865 [3] => 18837 [4] => 18634 [5] => 12103 [6] => 18822 [7] => 18476 [8] => 2485 [9] => 14981 [10] => 14980 [11] => 14982 [12] => 7827 [13] => 18838 [14] => 15003 [15] => 7870 [16] => 15644 [17] => 4749 )