พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

1,560 BAHT
2340 BAHT
พรีออเดอร์

- Approximate size: (approx) 44 cm in length, 30 cm in side, 14 cm in gore (Contents: Approximately 18 liters)
- Material: 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'13507' and ( pcharacter='272' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12536,12541,11867,11565,13503,12544,12543,11561,17073,11812,12877,12538,13501,11568,12542,18269,11564,12540 Array ( [0] => 12536 [1] => 12541 [2] => 11867 [3] => 11565 [4] => 13503 [5] => 12544 [6] => 12543 [7] => 11561 [8] => 17073 [9] => 11812 [10] => 12877 [11] => 12538 [12] => 13501 [13] => 11568 [14] => 12542 [15] => 18269 [16] => 11564 [17] => 12540 )