พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Features 12 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'1346' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8405,21673,2680,9479,3197,6121,23367,3992,6471,21667,4949,14005,15920,19253,16117,24402,2714,6241 Array ( [0] => 8405 [1] => 21673 [2] => 2680 [3] => 9479 [4] => 3197 [5] => 6121 [6] => 23367 [7] => 3992 [8] => 6471 [9] => 21667 [10] => 4949 [11] => 14005 [12] => 15920 [13] => 19253 [14] => 16117 [15] => 24402 [16] => 2714 [17] => 6241 )