พรีออเดอร์

.

950 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

Third mini album release of popular unit OLDCODEX! Includes 6 titles such as "The Transformers: Mystery of Convoy" anime opening theme. Comes with a bonus DVD with music video(s). *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'1344' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24613,22461,25180,23366,22915,20787,2708,3527,24777,4237,20069,9177,4347,5261,5907,4849,20295,6636 Array ( [0] => 24613 [1] => 22461 [2] => 25180 [3] => 23366 [4] => 22915 [5] => 20787 [6] => 2708 [7] => 3527 [8] => 24777 [9] => 4237 [10] => 20069 [11] => 9177 [12] => 4347 [13] => 5261 [14] => 5907 [15] => 4849 [16] => 20295 [17] => 6636 )