พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth album from nano.RIPE.

q select pid from dex_product where pid<>'1339' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5487,22092,17301,9157,9391,12483,8290,1585,4949,11528,5240,22831,20935,18656,6278,6472,6833,2032 Array ( [0] => 5487 [1] => 22092 [2] => 17301 [3] => 9157 [4] => 9391 [5] => 12483 [6] => 8290 [7] => 1585 [8] => 4949 [9] => 11528 [10] => 5240 [11] => 22831 [12] => 20935 [13] => 18656 [14] => 6278 [15] => 6472 [16] => 6833 [17] => 2032 )