พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features opening theme of "The Disappearance of Nagato Yuki-chan" anime performed by Kitako Bungei-bu Joshi Kai unit. Also comes with B-side song and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'1327' and ( pcharacter='289' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1756,1754,1757,1751,1755,1752,1753 Array ( [0] => 1756 [1] => 1754 [2] => 1757 [3] => 1751 [4] => 1755 [5] => 1752 [6] => 1753 )