พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13246' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15461,18725,13576,18748,12495,18744,22949,14937,22956,17339,18588,18759,18745,22950,22958,13252,21410,17335 Array ( [0] => 15461 [1] => 18725 [2] => 13576 [3] => 18748 [4] => 12495 [5] => 18744 [6] => 22949 [7] => 14937 [8] => 22956 [9] => 17339 [10] => 18588 [11] => 18759 [12] => 18745 [13] => 22950 [14] => 22958 [15] => 13252 [16] => 21410 [17] => 17335 )