สินค้าเหลือน้อย

320 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13160' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8150,11254,4159,19300,3131,9281,20060,8139,8146,8138,11226,18049,8140,13162,3133,18051,6643,7381 Array ( [0] => 8150 [1] => 11254 [2] => 4159 [3] => 19300 [4] => 3131 [5] => 9281 [6] => 20060 [7] => 8139 [8] => 8146 [9] => 8138 [10] => 11226 [11] => 18049 [12] => 8140 [13] => 13162 [14] => 3133 [15] => 18051 [16] => 6643 [17] => 7381 )