สินค้าเหลือน้อย

240 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13160' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10972,18688,13006,3129,11226,16304,3135,18057,10891,19463,10742,6643,6940,8144,8140,10741,3130,20060 Array ( [0] => 10972 [1] => 18688 [2] => 13006 [3] => 3129 [4] => 11226 [5] => 16304 [6] => 3135 [7] => 18057 [8] => 10891 [9] => 19463 [10] => 10742 [11] => 6643 [12] => 6940 [13] => 8144 [14] => 8140 [15] => 10741 [16] => 3130 [17] => 20060 )