สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11093,8726,8752,8736,8730,10232,8743,11486,8750,9911,10563,8731,8721,10559,9912,11094,9894,8756 Array ( [0] => 11093 [1] => 8726 [2] => 8752 [3] => 8736 [4] => 8730 [5] => 10232 [6] => 8743 [7] => 11486 [8] => 8750 [9] => 9911 [10] => 10563 [11] => 8731 [12] => 8721 [13] => 10559 [14] => 9912 [15] => 11094 [16] => 9894 [17] => 8756 )