สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,8761,8738,8756,8727,11091,8746,8723,10752,20947,8721,8736,9906,10562,8745,8757,9907,8726 Array ( [0] => 9893 [1] => 8761 [2] => 8738 [3] => 8756 [4] => 8727 [5] => 11091 [6] => 8746 [7] => 8723 [8] => 10752 [9] => 20947 [10] => 8721 [11] => 8736 [12] => 9906 [13] => 10562 [14] => 8745 [15] => 8757 [16] => 9907 [17] => 8726 )