สินค้าเหลือน้อย

240 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13155' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22859,21442,20147,4293,7249,21405,9264,7068,10295,10744,6854,19381,9288,11521,4111,19297,8615,9829 Array ( [0] => 22859 [1] => 21442 [2] => 20147 [3] => 4293 [4] => 7249 [5] => 21405 [6] => 9264 [7] => 7068 [8] => 10295 [9] => 10744 [10] => 6854 [11] => 19381 [12] => 9288 [13] => 11521 [14] => 4111 [15] => 19297 [16] => 8615 [17] => 9829 )