สินค้าเหลือน้อย

660 BAHT
1100 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13141' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18367,17027,17520,19306,15909,19559,17519,11067,20067,11064,11056,18687,11058,19558,11060,11061,16065,15586 Array ( [0] => 18367 [1] => 17027 [2] => 17520 [3] => 19306 [4] => 15909 [5] => 19559 [6] => 17519 [7] => 11067 [8] => 20067 [9] => 11064 [10] => 11056 [11] => 18687 [12] => 11058 [13] => 19558 [14] => 11060 [15] => 11061 [16] => 16065 [17] => 15586 )