มีสินค้า

1,100 BAHT
1400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13098' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17026,21398,21406,22200,18112,20894,20052,21403,19971,19156,21362,17025,18115,19288,22781,18114,21573 Array ( [0] => 17026 [1] => 21398 [2] => 21406 [3] => 22200 [4] => 18112 [5] => 20894 [6] => 20052 [7] => 21403 [8] => 19971 [9] => 19156 [10] => 21362 [11] => 17025 [12] => 18115 [13] => 19288 [14] => 22781 [15] => 18114 [16] => 21573 )