มีสินค้า

1,100 BAHT
1400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13098' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20894,18114,21768,19156,21398,19971,21403,17025,21770,21769,18115,21573,21527,19288,21362,18112,21526,17026 Array ( [0] => 20894 [1] => 18114 [2] => 21768 [3] => 19156 [4] => 21398 [5] => 19971 [6] => 21403 [7] => 17025 [8] => 21770 [9] => 21769 [10] => 18115 [11] => 21573 [12] => 21527 [13] => 19288 [14] => 21362 [15] => 18112 [16] => 21526 [17] => 17026 )