มีสินค้า

1,290 BAHT
add to cart

กระเป๋าผ้าแคนวาสคุณภาพดี สกรีนทับด้วยลายคาแรคเตอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13091' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19676,1796,5012,12436,8033,24944,23839,21601,1822,21732,13878,10600,13855,2259,14899,1778,17151,13092 Array ( [0] => 19676 [1] => 1796 [2] => 5012 [3] => 12436 [4] => 8033 [5] => 24944 [6] => 23839 [7] => 21601 [8] => 1822 [9] => 21732 [10] => 13878 [11] => 10600 [12] => 13855 [13] => 2259 [14] => 14899 [15] => 1778 [16] => 17151 [17] => 13092 )