สินค้าหมด

190 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13075' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4874,6394,14077,18904,21133,13879,14624,13852,1783,20561,2892,1793,18717,21359,18285,16203,13960,17513 Array ( [0] => 4874 [1] => 6394 [2] => 14077 [3] => 18904 [4] => 21133 [5] => 13879 [6] => 14624 [7] => 13852 [8] => 1783 [9] => 20561 [10] => 2892 [11] => 1793 [12] => 18717 [13] => 21359 [14] => 18285 [15] => 16203 [16] => 13960 [17] => 17513 )