สินค้าหมด

2,600 BAHT
3250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13041' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16122,2683,19987,6317,22511,9257,8255,9815,21217,23304,22887,8964,5659,10635,22594,4000,22828,9661 Array ( [0] => 16122 [1] => 2683 [2] => 19987 [3] => 6317 [4] => 22511 [5] => 9257 [6] => 8255 [7] => 9815 [8] => 21217 [9] => 23304 [10] => 22887 [11] => 8964 [12] => 5659 [13] => 10635 [14] => 22594 [15] => 4000 [16] => 22828 [17] => 9661 )