สินค้าหมด

2,600 BAHT
3250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13041' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18463,3993,5815,10475,10455,17386,18426,8389,18469,8255,482,22276,15508,5173,19367,21026,12480,4732 Array ( [0] => 18463 [1] => 3993 [2] => 5815 [3] => 10475 [4] => 10455 [5] => 17386 [6] => 18426 [7] => 8389 [8] => 18469 [9] => 8255 [10] => 482 [11] => 22276 [12] => 15508 [13] => 5173 [14] => 19367 [15] => 21026 [16] => 12480 [17] => 4732 )