มีสินค้า

1,150 BAHT
1400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13037' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10633,13725,1339,19756,2691,10235,20285,8389,10007,4733,13029,18369,6139,5643,22830,9241,23778,5638 Array ( [0] => 10633 [1] => 13725 [2] => 1339 [3] => 19756 [4] => 2691 [5] => 10235 [6] => 20285 [7] => 8389 [8] => 10007 [9] => 4733 [10] => 13029 [11] => 18369 [12] => 6139 [13] => 5643 [14] => 22830 [15] => 9241 [16] => 23778 [17] => 5638 )