สินค้าหมด

1,550 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13035' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12985,7902,2870,5635,5428,10789,21668,21975,4003,9142,10635,8251,7338,11200,22123,5506,14562,4033 Array ( [0] => 12985 [1] => 7902 [2] => 2870 [3] => 5635 [4] => 5428 [5] => 10789 [6] => 21668 [7] => 21975 [8] => 4003 [9] => 9142 [10] => 10635 [11] => 8251 [12] => 7338 [13] => 11200 [14] => 22123 [15] => 5506 [16] => 14562 [17] => 4033 )