สินค้าหมด

270 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13014' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21795,6956,19859,1049,2243,18511,14605,4692,6134,21335,9193,1431,14548,9934,3212,4184,22611,3039 Array ( [0] => 21795 [1] => 6956 [2] => 19859 [3] => 1049 [4] => 2243 [5] => 18511 [6] => 14605 [7] => 4692 [8] => 6134 [9] => 21335 [10] => 9193 [11] => 1431 [12] => 14548 [13] => 9934 [14] => 3212 [15] => 4184 [16] => 22611 [17] => 3039 )