สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13014' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9477,1587,6795,21248,2434,10780,7898,5789,16084,13719,5671,1547,21672,20911,7933,2934,19313,6958 Array ( [0] => 9477 [1] => 1587 [2] => 6795 [3] => 21248 [4] => 2434 [5] => 10780 [6] => 7898 [7] => 5789 [8] => 16084 [9] => 13719 [10] => 5671 [11] => 1547 [12] => 21672 [13] => 20911 [14] => 7933 [15] => 2934 [16] => 19313 [17] => 6958 )