สินค้าหมด

550 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13013' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12782,12781,13875,13304,7317,15397,18252,13857,18242,13839,12040,13291,1628,13343,16616,3901,13336,13836 Array ( [0] => 12782 [1] => 12781 [2] => 13875 [3] => 13304 [4] => 7317 [5] => 15397 [6] => 18252 [7] => 13857 [8] => 18242 [9] => 13839 [10] => 12040 [11] => 13291 [12] => 1628 [13] => 13343 [14] => 16616 [15] => 3901 [16] => 13336 [17] => 13836 )