สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13011' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18265,10331,15412,13824,11394,13304,13317,15945,16619,13350,7378,16169,14702,4903,10341,12516,11447,5991 Array ( [0] => 18265 [1] => 10331 [2] => 15412 [3] => 13824 [4] => 11394 [5] => 13304 [6] => 13317 [7] => 15945 [8] => 16619 [9] => 13350 [10] => 7378 [11] => 16169 [12] => 14702 [13] => 4903 [14] => 10341 [15] => 12516 [16] => 11447 [17] => 5991 )