สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
2100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13007' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8470,11226,19465,19555,7390,19463,8147,20068,19965,8138,3129,16064,3130,17032,3128,3464,8142,14352 Array ( [0] => 8470 [1] => 11226 [2] => 19465 [3] => 19555 [4] => 7390 [5] => 19463 [6] => 8147 [7] => 20068 [8] => 19965 [9] => 8138 [10] => 3129 [11] => 16064 [12] => 3130 [13] => 17032 [14] => 3128 [15] => 3464 [16] => 8142 [17] => 14352 )