สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
2100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13007' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10891,8147,5825,19463,20059,8151,17032,14352,13639,13008,7371,3127,21635,8148,21636,19965,13006,5810 Array ( [0] => 10891 [1] => 8147 [2] => 5825 [3] => 19463 [4] => 20059 [5] => 8151 [6] => 17032 [7] => 14352 [8] => 13639 [9] => 13008 [10] => 7371 [11] => 3127 [12] => 21635 [13] => 8148 [14] => 21636 [15] => 19965 [16] => 13006 [17] => 5810 )