สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13006' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21636,7371,8170,16300,8142,6830,11427,19300,8145,13639,3132,6941,18688,8152,11254,8140,17033,16303 Array ( [0] => 21636 [1] => 7371 [2] => 8170 [3] => 16300 [4] => 8142 [5] => 6830 [6] => 11427 [7] => 19300 [8] => 8145 [9] => 13639 [10] => 3132 [11] => 6941 [12] => 18688 [13] => 8152 [14] => 11254 [15] => 8140 [16] => 17033 [17] => 16303 )