สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13006' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16302,7390,6643,20060,10741,3128,18045,8139,18059,13008,5810,6830,21636,8143,18055,16304,3129,3586 Array ( [0] => 16302 [1] => 7390 [2] => 6643 [3] => 20060 [4] => 10741 [5] => 3128 [6] => 18045 [7] => 8139 [8] => 18059 [9] => 13008 [10] => 5810 [11] => 6830 [12] => 21636 [13] => 8143 [14] => 18055 [15] => 16304 [16] => 3129 [17] => 3586 )