สินค้าหมด

1,150 BAHT
1400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13000' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4258,1165,768,1164,11518,4157,15185,19355,2331,12294,1156,4125,1018,2337,1158,23721,19356,3955 Array ( [0] => 4258 [1] => 1165 [2] => 768 [3] => 1164 [4] => 11518 [5] => 4157 [6] => 15185 [7] => 19355 [8] => 2331 [9] => 12294 [10] => 1156 [11] => 4125 [12] => 1018 [13] => 2337 [14] => 1158 [15] => 23721 [16] => 19356 [17] => 3955 )