มีสินค้า

สมุดปกอ่อน

49 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน24แผ่น 48 หน้า 

q select pid from dex_product where pid<>'13' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23345,18715,22317,20338,22676,20499,13934,13884,17151,10772,2899,23833,18316,21734,2208,14087,14502,21533 Array ( [0] => 23345 [1] => 18715 [2] => 22317 [3] => 20338 [4] => 22676 [5] => 20499 [6] => 13934 [7] => 13884 [8] => 17151 [9] => 10772 [10] => 2899 [11] => 23833 [12] => 18316 [13] => 21734 [14] => 2208 [15] => 14087 [16] => 14502 [17] => 21533 )