มีสินค้า

สมุดปกอ่อน

49 BAHT
add to cart

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน24แผ่น 48 หน้า 

q select pid from dex_product where pid<>'13' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14094,19732,18300,8886,14897,13906,13935,16201,21260,10866,19635,18298,8041,22254,24234,18766,16969,1822 Array ( [0] => 14094 [1] => 19732 [2] => 18300 [3] => 8886 [4] => 14897 [5] => 13906 [6] => 13935 [7] => 16201 [8] => 21260 [9] => 10866 [10] => 19635 [11] => 18298 [12] => 8041 [13] => 22254 [14] => 24234 [15] => 18766 [16] => 16969 [17] => 1822 )