สินค้าหมด

1,800 BAHT
2250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12998' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2337,9105,15583,24390,10023,4120,9268,1154,19355,6746,1165,776,3064,1161,5059,4250,773,8824 Array ( [0] => 2337 [1] => 9105 [2] => 15583 [3] => 24390 [4] => 10023 [5] => 4120 [6] => 9268 [7] => 1154 [8] => 19355 [9] => 6746 [10] => 1165 [11] => 776 [12] => 3064 [13] => 1161 [14] => 5059 [15] => 4250 [16] => 773 [17] => 8824 )