สินค้าเหลือน้อย

1,350 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12998' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9673,10068,7791,4251,3956,4248,5185,4781,4250,6749,3064,9834,14751,6746,5060,9519,13001,20901 Array ( [0] => 9673 [1] => 10068 [2] => 7791 [3] => 4251 [4] => 3956 [5] => 4248 [6] => 5185 [7] => 4781 [8] => 4250 [9] => 6749 [10] => 3064 [11] => 9834 [12] => 14751 [13] => 6746 [14] => 5060 [15] => 9519 [16] => 13001 [17] => 20901 )