สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12998' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4116,4254,6749,4126,5887,19355,4128,14751,1164,8296,1165,4120,2337,1168,768,10023,1158,3064 Array ( [0] => 4116 [1] => 4254 [2] => 6749 [3] => 4126 [4] => 5887 [5] => 19355 [6] => 4128 [7] => 14751 [8] => 1164 [9] => 8296 [10] => 1165 [11] => 4120 [12] => 2337 [13] => 1168 [14] => 768 [15] => 10023 [16] => 1158 [17] => 3064 )