สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12997' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9482,4544,3965,21561,5978,8637,20843,9195,8509,9162,19948,13050,22992,14493,1173,20850,6853,9483 Array ( [0] => 9482 [1] => 4544 [2] => 3965 [3] => 21561 [4] => 5978 [5] => 8637 [6] => 20843 [7] => 9195 [8] => 8509 [9] => 9162 [10] => 19948 [11] => 13050 [12] => 22992 [13] => 14493 [14] => 1173 [15] => 20850 [16] => 6853 [17] => 9483 )