สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12997' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3076,9195,10298,6441,5515,11517,10098,9282,21745,9482,8307,9266,13057,22994,6850,11519,14493,23720 Array ( [0] => 3076 [1] => 9195 [2] => 10298 [3] => 6441 [4] => 5515 [5] => 11517 [6] => 10098 [7] => 9282 [8] => 21745 [9] => 9482 [10] => 8307 [11] => 9266 [12] => 13057 [13] => 22994 [14] => 6850 [15] => 11519 [16] => 14493 [17] => 23720 )