สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12996' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10297,14479,19143,3923,21958,5013,9483,7069,8637,9288,14678,9287,9289,22451,6441,9195,13046,9162 Array ( [0] => 10297 [1] => 14479 [2] => 19143 [3] => 3923 [4] => 21958 [5] => 5013 [6] => 9483 [7] => 7069 [8] => 8637 [9] => 9288 [10] => 14678 [11] => 9287 [12] => 9289 [13] => 22451 [14] => 6441 [15] => 9195 [16] => 13046 [17] => 9162 )