สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12996' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4995,6722,23065,5041,9290,3573,10034,20050,4195,23068,5977,19121,23472,20850,3402,10098,15562,4105 Array ( [0] => 4995 [1] => 6722 [2] => 23065 [3] => 5041 [4] => 9290 [5] => 3573 [6] => 10034 [7] => 20050 [8] => 4195 [9] => 23068 [10] => 5977 [11] => 19121 [12] => 23472 [13] => 20850 [14] => 3402 [15] => 10098 [16] => 15562 [17] => 4105 )