สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12992' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23383,22985,1232,598,3971,22974,4441,1253,4729,9743,2773,1901,998,16608,1661,23082,3669,3485 Array ( [0] => 23383 [1] => 22985 [2] => 1232 [3] => 598 [4] => 3971 [5] => 22974 [6] => 4441 [7] => 1253 [8] => 4729 [9] => 9743 [10] => 2773 [11] => 1901 [12] => 998 [13] => 16608 [14] => 1661 [15] => 23082 [16] => 3669 [17] => 3485 )