สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12992' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4059,4610,595,1255,1253,9742,1231,20674,2772,1249,7660,4728,2766,1858,1684,1228,3551,7661 Array ( [0] => 4059 [1] => 4610 [2] => 595 [3] => 1255 [4] => 1253 [5] => 9742 [6] => 1231 [7] => 20674 [8] => 2772 [9] => 1249 [10] => 7660 [11] => 4728 [12] => 2766 [13] => 1858 [14] => 1684 [15] => 1228 [16] => 3551 [17] => 7661 )