สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12991' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9370,19299,8322,22539,8317,8315,21022,15587,22538,19556,6130,19560,8316,11515,8312,19088,8313,19562 Array ( [0] => 9370 [1] => 19299 [2] => 8322 [3] => 22539 [4] => 8317 [5] => 8315 [6] => 21022 [7] => 15587 [8] => 22538 [9] => 19556 [10] => 6130 [11] => 19560 [12] => 8316 [13] => 11515 [14] => 8312 [15] => 19088 [16] => 8313 [17] => 19562 )