สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12991' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8322,11515,21789,8313,8315,8323,15587,9370,8314,8317,6130,6462,22538,8312,6458,22541,22539,19561 Array ( [0] => 8322 [1] => 11515 [2] => 21789 [3] => 8313 [4] => 8315 [5] => 8323 [6] => 15587 [7] => 9370 [8] => 8314 [9] => 8317 [10] => 6130 [11] => 6462 [12] => 22538 [13] => 8312 [14] => 6458 [15] => 22541 [16] => 22539 [17] => 19561 )