สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16476,14590,15911,14599,14589,23553,14585,14591,14588,11696,11695,20461,14587,14602,14593,16736,16479,14584 Array ( [0] => 16476 [1] => 14590 [2] => 15911 [3] => 14599 [4] => 14589 [5] => 23553 [6] => 14585 [7] => 14591 [8] => 14588 [9] => 11696 [10] => 11695 [11] => 20461 [12] => 14587 [13] => 14602 [14] => 14593 [15] => 16736 [16] => 16479 [17] => 14584 )