สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14596,23949,14587,22896,20459,14589,18589,17697,14588,16736,25054,24430,22567,20460,14603,20461,20458,11695 Array ( [0] => 14596 [1] => 23949 [2] => 14587 [3] => 22896 [4] => 20459 [5] => 14589 [6] => 18589 [7] => 17697 [8] => 14588 [9] => 16736 [10] => 25054 [11] => 24430 [12] => 22567 [13] => 20460 [14] => 14603 [15] => 20461 [16] => 20458 [17] => 11695 )