สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12989' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22709,13400,22365,14171,22404,18927,21145,19426,19422,4837,13398,8298,16148,13395,23040,17325,18357,20057 Array ( [0] => 22709 [1] => 13400 [2] => 22365 [3] => 14171 [4] => 22404 [5] => 18927 [6] => 21145 [7] => 19426 [8] => 19422 [9] => 4837 [10] => 13398 [11] => 8298 [12] => 16148 [13] => 13395 [14] => 23040 [15] => 17325 [16] => 18357 [17] => 20057 )