สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18908,11914,337,21627,22317,8768,16145,18300,16193,4486,14517,6400,22987,18789,8009,14094,22903,4400 Array ( [0] => 18908 [1] => 11914 [2] => 337 [3] => 21627 [4] => 22317 [5] => 8768 [6] => 16145 [7] => 18300 [8] => 16193 [9] => 4486 [10] => 14517 [11] => 6400 [12] => 22987 [13] => 18789 [14] => 8009 [15] => 14094 [16] => 22903 [17] => 4400 )