สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13158,22257,89,10481,10055,20496,2663,13888,21162,6995,13862,1851,9108,13785,14564,11718,14623,7549 Array ( [0] => 13158 [1] => 22257 [2] => 89 [3] => 10481 [4] => 10055 [5] => 20496 [6] => 2663 [7] => 13888 [8] => 21162 [9] => 6995 [10] => 13862 [11] => 1851 [12] => 9108 [13] => 13785 [14] => 14564 [15] => 11718 [16] => 14623 [17] => 7549 )