สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8040,10423,14080,13970,8875,14090,18908,1824,5109,14694,1830,9587,19831,10056,4395,4746,18122,20394 Array ( [0] => 8040 [1] => 10423 [2] => 14080 [3] => 13970 [4] => 8875 [5] => 14090 [6] => 18908 [7] => 1824 [8] => 5109 [9] => 14694 [10] => 1830 [11] => 9587 [12] => 19831 [13] => 10056 [14] => 4395 [15] => 4746 [16] => 18122 [17] => 20394 )