สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21111,4746,18858,22312,9732,20596,8768,4739,4485,13980,21601,22265,19476,18856,16218,21625,7,18765 Array ( [0] => 21111 [1] => 4746 [2] => 18858 [3] => 22312 [4] => 9732 [5] => 20596 [6] => 8768 [7] => 4739 [8] => 4485 [9] => 13980 [10] => 21601 [11] => 22265 [12] => 19476 [13] => 18856 [14] => 16218 [15] => 21625 [16] => 7 [17] => 18765 )