สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15320,11830,20300,19027,11378,11380,20299,12293,18776,18179,23326,18777,23073,23076,18778,23072,23074,23077 Array ( [0] => 15320 [1] => 11830 [2] => 20300 [3] => 19027 [4] => 11378 [5] => 11380 [6] => 20299 [7] => 12293 [8] => 18776 [9] => 18179 [10] => 23326 [11] => 18777 [12] => 23073 [13] => 23076 [14] => 18778 [15] => 23072 [16] => 23074 [17] => 23077 )