สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11379,19027,18776,11378,11832,12983,19614,11830,20299,19613,18778,11831,12984,15320,12293,11380,20300,21903 Array ( [0] => 11379 [1] => 19027 [2] => 18776 [3] => 11378 [4] => 11832 [5] => 12983 [6] => 19614 [7] => 11830 [8] => 20299 [9] => 19613 [10] => 18778 [11] => 11831 [12] => 12984 [13] => 15320 [14] => 12293 [15] => 11380 [16] => 20300 [17] => 21903 )