สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20352,12979,2368,5906,7906,21243,6188,5481,8289,21801,1518,5514,6545,6661,22755,3880,20835,5699 Array ( [0] => 20352 [1] => 12979 [2] => 2368 [3] => 5906 [4] => 7906 [5] => 21243 [6] => 6188 [7] => 5481 [8] => 8289 [9] => 21801 [10] => 1518 [11] => 5514 [12] => 6545 [13] => 6661 [14] => 22755 [15] => 3880 [16] => 20835 [17] => 5699 )