สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18195,11222,21616,5647,1707,8029,18425,19748,14160,3123,2867,6064,4696,6611,20125,16306,4974,22132 Array ( [0] => 18195 [1] => 11222 [2] => 21616 [3] => 5647 [4] => 1707 [5] => 8029 [6] => 18425 [7] => 19748 [8] => 14160 [9] => 3123 [10] => 2867 [11] => 6064 [12] => 4696 [13] => 6611 [14] => 20125 [15] => 16306 [16] => 4974 [17] => 22132 )